Ενδοπεϊκές ενέσεις

Οι ενδοπεϊκές ενέσεις αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα όπλα για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας σε άντρες που δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή από το στόμα ή δεν είναι καλοί υποψήφιοι για άλλες θεραπείες. Οι ενέσεις χαίρουν τεράστιας αποδοχής και αποτελεσματικότητας. Πρέπει όμως να τηρούνται πιστά τα πρωτόκολλα εφαρμογής τους να προηγείται σωστή εκπαίδευση ώστε να αποφέυγονται οι τυχόν επιπλοκές και να μεγιστοποιείται το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Κάθε άντρας είναι διαφορετικός και χρειάζεται εξοτομικευμένες δοσολογίες ή συνδυασμούς φαρμάκων.

Στο feMALEmed διαθέτουμε την εμπειρία στο χειρισμό των ενδοπεϊκών ενέσεων αλλά και την πρόσβαση στα συστατικά που μας επιτρέπουν να εξατομικεύουμε την αντιμετώπιση της ανθεκτικής στυτικής δυσλειτουργίας. Παράλληλα διαθέτουμε και παρέχουμε ένα αυτοματοποιημένο, ανώδυνο και χρηστικό σύστημα αυτοενέσεων που απλοποιεί τη διαδικασία.