Καρκίνος των όρχεων

Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται στην πλειονότητά του σε άνδρες μικρότερους των 35 ετών, μετά την εφηβεία. Πρακτικά είναι σπάνια η εμφάνισή του σε ηλικίες μικρότερες των 15 ετών ή μεγαλύτερες των 45. Η θεραπεία, βασίζεται στην έγκαιρη διάγνωση. Διαγνωστικά, στα αρχικά στάδια μπορεί να εμφανιστεί ως μια σκληρή, ανώδυνη μάζα στον όρχι, γεγονός που υπερτονίζει την αξία της αυτοψηλάφησης. Η διάγνωση, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κλινική εξέταση, στο υπερηχογράφημα του οσχέου και στον ειδικό εργαστηριακό έλεγχο που πραγματοποιείται σε περιπτώσεις ισχυρής κλινικής υποψίας. Συχνά, αντίστοιχα ευρήματα μπορεί να έχουν και άλλες καταστάσεις, όπως είναι οι φλεγμονές των όρχεων ή των επιδιδυμίδων, ή ακόμη και τραυματισμοί, ενώ σπανιότερα, ένα καρκίνος στον όρχι μπορεί να διαγνωσθεί τυχαία, στο πλαίσιο διερεύνησης μιας άλλης πάθησης πχ υπογονιμότητα). Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να τονιστεί πως οποιοδήποτε εύρημα στους όρχεις, όσο αμελητέο και αν μοιάζει, χρήζει άμεση εκτίμησης από τον εξειδικευμένο ανδρολόγο, ο οποίος είναι σε θέση να προχωρήσει στη σωστή διαφοροδιάγνωση.

Καρκίνος πέους

Ο καρκίνος του πέους είναι μια σπάνια κακοήθεια, με μικρή συχνότητα στις ανεπτυγμένες χώρες. Η αιτιολογία σου σήμερα πιστεύεται ότι σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις τοπικές συνθήκες υγιεινής, ενώ επιβαρυντικοί παράγοντες είναι το κάπνισμα, η ύπαρξη φίμωσης και ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV). Στα αρχικά του στάδια είναι ασυμπτωματικός, ενώ οι πρώτες βλάβες που παρουσιάζονται συνήθως αφορούν σε επιφανειακές αλλοιώσεις που εμφανίζονται κυρίως στη βάλανο (το κεφάλι του πέους) ή στην ακροποσθία (το δέρμα που καλύπτει τη βάλανο). Παρόλα αυτά, οι βλάβες είναι δυνατό να εμφανιστούν σε κάθε σημείο στο πέος, ενώ τα συμπτώματα μπορεί να συνοδεύονται από τοπικό ερεθισμό στην περιοχή της βλάβης (ερυθρότητα, κνησμό, αιμορραγία). Ως εκ τούτου, κάθε δερματική βλάβη, χρήζει έγκαιρης εκτίμησης και διάγνωσης από τον εξειδικευμένο ανδρολόγο. Ειδικά στην περίπτωση του καρκίνου του πέους, η πρώιμη διάγνωση συνήθως συνοδεύεται και με ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση, η οποία στα αρχικά στάδια είναι σε θέση να εξαλείψει το πρόβλημα.