Η Νόσος Peyronie, είναι ένα νόσημα που αφορά κυρίως άνδρες στην πέμπτη και έκτη δεκαετία της ζωής τους. Τα τελευταία όμως χρόνια όλο και περισσότερο νέοι άνδρες, ακόμα και κάτω από 30 παρουσιάζονται με το πρόβλημα αυτό. Στο Peyronie σχηματίζονται ινώδεις πλάκες στο εσωτερικό του πέους, και για την ακρίβεια στον ινώδη χιτώνα των σηραγγωδών σωμάτων.

Νόσος Περονί (Peyronie) – Αίτια

Η ακριβής αιτιολογία δεν είναι γνωστή. Έχουν ενοχοποιηθεί κυρίως τραυματισμοί του πέους κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής και το κάταγμα του πέους.
Άλλες αιτίες και παράγοντες κινδύνου είναι νοσήματα κολλαγόνου, αυτοάνοσα νοσήματα (πχ. ρευματοειδής αρθρίτιδα ), σακχαρώδη διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση, συστηματική αγγειακή νόσος, ακόμη και κάποιες νεοπλασίες.

Συμπτώματα

Το κύριο σύμπτωμα της νόσου Peyronie είναι ο πόνος κατά τη στύση, η κάμψη και η γωνίωση του πέους. Υπάρχει ψηλαφική σκληρία σε ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών που πάσχουν από νόσο Peyronie όπου θα εμφανίσουν και διαταραχές στη στύση τους, που οφείλεται στην κάμψη του πέους, σε ψυχολογικούς παράγοντες και στη μειωμένη αρτηριακή ροή.

Διάγνωση της Νόσου

Η διάγνωση γίνεται από τον ουρολόγο-ανδρολόγο και περιλαμβάνει ένα πλήρες ιστορικό που αναζητά τραυματισμό ή κάταγμα πέους, τη διάρκεια των συμπτωμάτων, τη σεξουαλική συμπεριφορά, την επώδυνη στύση, τις αλλαγές στο μέγεθος και τη μορφή του πέους, την ύπαρξη ή όχι συνοδών νοσημάτων, όπως σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση ή αυτοάνοσα νοσήματα. Στο πλαίσιο της διάγνωσεις κρίνεται απαραίτητος ο υπερηχογραφικός έλεγχος για την ανάδειξη των δομικών και μορφολογικών αλλοιώσεων, αλλά και για την αξιολόγηση της επάρκειας του στυτικού μηχανισμού

Συνήθως η νόσος Peyronie διαχωρίζεται σε δυο φάσεις χρονικά:

  • Η πρώτη (ασταθής) συχνά συνδυάζεται από πόνο κατά τη στύση και ‘έναρξη της γωνίωσης η οποία συνεχώς εξελίσσεται.
  • Η δεύτερη (σταθερή) χαρακτηρίζεται από τη σταθεροποίηση της γωνίωσης και της αλλαγής στη μορφή και απουσιάζει η επώδυνη στύση.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αποτύπωση των μορφολογικών και δομικών αλλαγών σε κάθε στάδιο της νόσου, ώστε να καταστρωθεί η πλέον κατάλληλη θεραπευτική στρατηγική.

Νόσος Peyronie & Θεραπεία

Κατά την εξελισσόμενη φάση της νόσου, η αντιμετώπιση έχει σαν στόχο τη διακοπή της εξέλιξης, την αποτροπή του σχηματισμού της πλάκας, την αύξηση της ελαστικότητας όπου έχει ελαττωθεί και τη μείωση της γωνίωσης. Σήμερα γνωρίζουμε πολύ περισσότερα για την επίδραση της φαρμακευτικής αγωγής στη νόσο Peyronie καθώς και την αποτελεσματικότητα αυτής. Παράλληλα, η κατάλληλλη φυσικοθεραπεία, έχει αποδείξει ότι μπορεί να ελαττώση το πρόβλημα σε σημείο τέτοιο ώστε οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση να μην είναι απαραίτητη. Ιδιαίτερα σημαντική παράμεντρος είναι η έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση, που θα δώσει και τις μεγαλύτερες πιθανότητες για μια άριστη έκβαση.

Η χειρουργική παρέμβαση στη νόσο Peyronie περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνικών που έχουν σαν στόχο τον ευθειασμό του πέους στα μέτρα του δυνατού. Όσο και εάν ένα χειρουργείο στο πέος μοιάζει δύσκολο και επικίνδυνο, σε έμπειρα χέρια αποτελεί μια ασφαλή λύση για την αντιμετώπιση της νόσου Peyronie. Ανάλογα με τη γωνία και τυχόν άλλες μορφολογικές ανωμαλίες, επιλέγεται η κατάλληλη χειρουργική μέθοδος. Ακόμη όμως και στη σταθερή φάση της νόσου ή στην περίπτωση εγκατεστημένης, σκληρής και ψηλαφητής πλάκας, υπάρχουν εναλλακτικές που ενδεχομένως μπορούν να δώσουν καλά αποτελέσματα.

Η Peyronie μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μην αφήνετε το χρόνο να περνάει ανεκμετάλλευτος και μην αναλώνεστε σε θεραπείες που δεν έχουν κανένα τεκμηριωμένο αποτέλεσμα. Η σωστή και έγκαιρη διάγνωση, σε συνδυασμό με μια εξατομικευμένη και ρεαλιστική αντιμετώπιση μπορεί να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.