Η ουροροομετρία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο της Λειτουργικής Ουρολογίας. Εύκολα και γρήγορα, με μια απλή ούρηση, μπορεί να μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της. Τα αποτελέσματα της ουροροομετρίας αυτόματα...

read more