Η υπερλειτουργική κύστη αποτελεί ένα σύνδρομο, δηλαδή μια κατάσταση που αναγνωρίζεται από ένα σύνολο συμπτωμάτων. Τα συμπτώματα αυτά είναι μη ειδικά, αναγνωρίζονται δηλαδή και σε άλλες καταστάσεις και προβλήματα του ουροποιητικού συστήματος. Η υπερλειτουργική κύστη...

read more