Ουροροομετρία

Η ουροροομετρία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο της Λειτουργικής Ουρολογίας. Εύκολα και γρήγορα, με μια απλή ούρηση, μπορεί να μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της. Τα αποτελέσματα της ουροροομετρίας αυτόματα ερμηνεύονται και μας δίνουν μια σαφή και αντικειμενική αποτύπωση της κατάστασης του κατώτερου ουροποιητικού. Η αμεσότητα και η ευκολία της εξέτασης, μας επιτρέπει να εξάγουμε συμπεράσματα για τη λειτουργική κατάσταση ενός ασθενούς αλλά και να παρακολουθούμε την πορεία του και την αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας.

Στο feMALEmed χρησιμοποιούμε τον πλεόν προηγμένο εξοπλισμό ουροροομετρίας, που μας επιτρέπει την εγκυρότερη διάγνωση και καταγραφή των αποτελεσμάτων με την πλέον εύκολη διαδικασία για τον ασθενή, άντρα ή γυναίκα.